Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Legenda element menu 2023-12-06 14:06:22 UTWORZENIE
Załącznik Nr 1 w formacie TIF element menu 2023-12-06 14:04:53 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 w formacie JPG element menu 2023-12-06 14:02:12 UTWORZENIE
Załącznik Nr 1 w formacie PDF element menu 2023-12-06 14:00:08 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/533/23 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Kamionek Wielki element menu 2023-12-06 13:59:01 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 51/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia gminnego magazynu Obrony Cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej element menu 2023-12-05 13:38:30 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego element menu 2023-12-05 13:19:52 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/526/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2023 roku o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko na lata 2023-2040 element menu 2023-12-05 09:16:56 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/527/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023 element menu 2023-12-05 09:15:07 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/528/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Tolkmicko z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok element menu 2023-12-05 09:13:15 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/529/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tolkmicko w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków element menu 2023-12-05 09:10:57 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/530/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko element menu 2023-12-05 09:07:49 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/531/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działkę stanowiącą własność Gminy Tolkmicko element menu 2023-12-05 09:05:50 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/532/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wrażenia opinii dotyczącej utworzenia przystani morskiej "Pęklewo" w gminie Tolkmicko element menu 2023-12-05 09:03:53 UTWORZENIE
Uchwała Nr LXVIII/533/23 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Kamionek Wielki element menu 2023-12-05 09:01:52 UTWORZENIE