Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Półkolonie windsurfingowe element menu 2024-05-24 09:01:16 UTWORZENIE
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych element menu 2024-05-22 09:18:08 UTWORZENIE
Postanowienie Nr 663/2024 z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych element menu 2024-05-18 21:49:51 UTWORZENIE
Petycja numer 2024.01 z dnia 06 maja 2024 element menu 2024-05-17 10:39:18 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 9 uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Tolkmicku element menu 2024-05-17 08:30:51 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/1 o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko na lata 2024-2040 element menu 2024-05-17 08:29:42 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmickona rok 2024 element menu 2024-05-17 08:28:46 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/3 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Pogrodziu element menu 2024-05-17 08:27:57 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/4 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Pogrodziu element menu 2024-05-17 08:26:04 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/5 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku element menu 2024-05-17 08:24:09 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/6 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tolkmicko na lata 2024-2032" element menu 2024-05-17 08:22:00 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/7 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowania wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych element menu 2024-05-17 08:20:41 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/8 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tolkmicko element menu 2024-05-17 08:16:52 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/9 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tolkmicko element menu 2024-05-17 08:15:43 UTWORZENIE
Projekt uchwały nr 10/10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 88/21 położonej w obrębie Suchacz, gm. Tolkmicko element menu 2024-05-17 08:14:30 UTWORZENIE