Licytacje nieruchomości, opisy i oszacowania nieruchomości