Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Tolkmicko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Tolkmicko:

Uchwała Nr XVII/88/15 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Tolkmicko  - do pobrania

załącznik Nr 1A - synteza uwarunkowań - do pobrania

załącznik Nr 1B * - uwarunkowania strategii trójochrony krajobrazu - do pobrania

załącznik Nr 1C * - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - do pobrania

załącznik Nr 1 D rys. 1. - uwarunkowania strategii trójochrony krajobrazu - do pobrania    

załącznik Nr 1D rys. 2. - do pobrania

załącznik Nr 1E * - kierunki zagospodarowania przestrzennego - do pobrania

załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - do pobrania

załącznik Nr 3 - synteza ustaleń studium - do pobrania

załącznik Nr 4 - podsumowanie i uzasadnienie - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - do pobrania

 

-  z uwagi na wielkość załączników, są dostępne jedynie do wglądu w UMiG w Tolkmicku.

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Rogowska Marta
(2016-01-21 10:35:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Rogowska Marta
(2016-01-21 11:30:56)