Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

 

Termin załatwienia: niezwłocznie

Osoba kontaktowa –Joanna Kurszewska, tel. 55 231 61 21 wew. 26,

e- mail: ewidencjaludnosci@tolkmicko.pl


Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3, pokój nr 12

Sposób załatwienia: Wymeldowanie z pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3, pokój nr 12

Wymagane dokumenty:

  • wniosek - do pobrania,

  • dokument potwierdzający uprawnienia do lokalu lub budynku

         (umowa najmu, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

Czas realizacji: niezwłocznie

Opłaty: 10,00 złotych - od wydanej decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

Uwagi: brak

Podstawa prawna:

  1. art.15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  3. art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.

 

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2020-01-30)
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-07-01 07:45:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2020-02-21 11:54:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki