Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania i decyzji o lokalizacji celu publicznegoWymagane dokumenty :
1) Wniosek na formularzu dostępnym w pok.nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku lub wniosek do druku


Opłaty :
Opłata skarbowa:

1. od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107,00 zł

2. od przeniesienia decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 56,00 zł

3. ustawowe zwolnienie opłat w sprawach budownictwa mieszkaniowego.Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku, pok Nr 111 (I piętro)

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Tolkmicka w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. planowania przestrzennego, pok. 11, tel. 55/ 2316121 w. 25

Podstawa prawna :
Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

 

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-07-01 13:47:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzeska Anna
(2023-09-26 08:50:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki