Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

 

 

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowymWymagane dokumenty :  stosowne mapy sytuacyjno-wysokościowe, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania.

Opłaty :
Nie podlega

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku pok. Nr 111

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Tryb odwoławczy :
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Tolkmicka w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pok. Nr6, tel. 55/2316121 w.16
Inspektor ds. planowania przestrzennego, pok. Nr 11, tel. 55/ 2316121 w. 25

Podstawa prawna :
Art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)

 

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-07-01 13:38:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Rogowska Marta
(2015-10-16 12:33:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki