Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

 

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej

Euroregion Bałtyk

 

 

siedziba: ul. Św. Ducha 19, 82 -300 Elbląg

tel. 55  235 55 99

adres: sekel@eurobalt.org.pl

 

Celem współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk jest:

  1. poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu,

  2. ułatwianie wzajemnych kontaktów,

  3. zbliżenie lokalnych społeczeństw,

  4. przełamywanie historycznych uprzedzeń,

  5. programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju każdej ze Stron Umowy,

  6. wspieranie działań zmierzających do współpracy między regionalnymi i lokalnymi władzami.

 

Uchwały:

  1. Nr XII/102/99 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 08 czerwca 1996 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tolkmicko do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej - do pobrania,

  2. Statut Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk - do pobrania

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2003-07-11 08:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Małysko-Dudek Maria
(2013-09-12 12:31:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki