Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

URZĄD MIASTA I GMINY

82-340 Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3

tel. 55 231 61 21 fax 55 231 61 27

REGON 000527523 NIP 578-10-09-279


 

I N F O R M A C J A


 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku
z powyższym Burmistrz zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Tolkmicko, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnienie druku zgłoszenia i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko ul. Plac Wolności 3.


Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko oraz pod adresem:

https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/?id=183150


Wypełnione druki prosimy składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko (I piętro) lub przesłać pocztą. W przypadku niedokonania zgłoszenia Burmistrz Tolkmicka będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia wyposażenia nieruchomościw urządzenia do gromadzenia  nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko mogą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.


 

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Burmistrza Tolkmicka zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tolkmicko dostępna jest pod adresem
:

https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/?id=183150


 

                                                                                                                                                                                                                                       B U R M I S T R Z

 

    dr Magdalena Beata Dalman

 

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Burmistrza Tolkmicka zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tolkmicko  - POBIERZ

Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - POBIERZ

   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wielesik Ewelina
(2023-11-28 09:20:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wielesik Ewelina
(2023-11-28 09:27:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki