FUNDUSZ PRACY - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024

W dniu 18 marca 2024 r. zawarto porozumienie znak: PS-I.946.3.47.2024 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Tolkmicko, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 roku w łącznej kwocie 60 805,00 zł. Środki przeznaczane są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm).

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Tolkmicko może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm).

Wytworzył:
Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku
Udostępnił:
Wielesik Ewelina
(2023-08-17 10:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wielesik Ewelina
(2024-04-23 08:18:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki