OBWIESZCZENIE Burmistrza Tolkmicko o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Kamionek Wielki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki