☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

FUNDUSZ PRACY - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

W dniu 30 marca 2022r. zawarto porozumienie znak PS-I.946.3.47.2022 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Tolkmicko, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku w łącznej kwocie 76.184,00zł. Środki przeznaczone są na dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Tolkmicko może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.).

Wzór plakatu - do pobrania

Wytworzył:
Zespół Obsługi Szkół
Udostępnił:
Wielesik Ewelina
(2022-12-08 14:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wielesik Ewelina
(2022-12-08 14:27:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 743524