Preferencyjny zakup węgla w Gminie Tolkmicko

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży końcowej węgla
w Gminie Tolkmicko


W związku z przystąpieniem przez Gminę Tolkmicko do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla
gospodarstw domowych informuję, że od dnia 18 maja 2023 r. rozpoczniemy przyjmowanie nowych wniosków o zakup
preferencyjny węgla w 2023 r., a ich nabór będzie trwał do 30 czerwca 2023 r. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności daty
wpłynięcia wniosku lub do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Do sprzedaży końcowej gmina przeznacza następujące ilości węgla:
- groszek – 0,1 t.
- miał – 19,28 t.

Cena węgla wynosi 2.000,00 złotych za tonę.
Informujemy również, że niezależnie czy uprawniony mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej
ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży końcowej węgla w Gminie Tolkmicko - pobierz

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO (przeznaczony do sprzedaży końcowej) DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH w 2023 roku - pobierz

 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE TOLKMICKO

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Tolkmicko przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA

            Mieszkańcy Gminy Tolkmicko zainteresowani nabyciem opału będą mogli złożyć stosowne wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, pok. nr 111, I piętro, ul. Plac Wolności 3,

tel. 55 231 61 21 w. 11, w formie papierowej.

 

Pracownik urzędu będzie weryfikował ww. wnioski. O negatywnej weryfikacji wniosku pracownik poinformuje wnioskodawcę telefonicznie. Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku urząd przekaże do Przedsiębiorstwa

 

DRUKI WNIOSKÓW w formie elektronicznej można pobrać tu: WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko

 

Wnioski o zakup węgla po preferencyjnych cenach (nie więcej niż 1,5 tony) przysługującej w 2022 roku można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko do dnia 23.11.2022 r.

Nabór wniosków o zakup węgla po preferencyjnych cenach (nie więcej niż 1,5 tony) przysługującej w 2022 roku zostaje przedłużony do dnia 30.11.2022 r.

 

UPRAWNIONĄ do preferencyjnego zakupu węgla jest osoba w gospodarstwie domowym, na rzecz którego wypłacono dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, lub osoba w gospodarstwie domowym spełniająca warunki do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku.

 

SORTYMENT, CENA I ILOŚĆ WĘGLA

Gmina Tolkmicko sprzedaje węgiel kamienny w cenie 2 000,00 zł brutto za tonę.

Przewidujemy, że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek, orzech, miał.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  1. 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.

  2. 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.

____________________________________________________________________________

 

Informacje o dostępności i terminach sprzedaży węgla, będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco na stronach internetowych urzędu.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O BIEŻĄCE ŚLEDZENIE INFORMACJI

 

wniosek o preferencyjny zakup węgla - do pobrania

Oświadczenie - do pobrania

Klauzula RODO - do pobrania


 

Wytworzył:
Anna Komorowska
Udostępnił:
Wielesik Ewelina
(2022-11-04 13:04:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wielesik Ewelina
(2023-05-18 14:40:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki