Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

 

            Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

 

Osoba kontaktowa – Dorota Herbreder, tel. 55 231 61 21 wew. 12,

e- mail: kasa@ratusztolkmicko.pl

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, pokój nr 102 - I piętro

 

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

UWAGA! W 2024 ROKU OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest jedną z form wsparcia dla rolników.

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

O dotacje można ubiegać się w terminach :

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury / kopie faktur za okres od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024 roku (w przypadku składana wniosku w I terminie) lub za okres od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 roku (w przypadku składania wniosku w II terminie);
  2. Listę faktur;
  3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie;
  4. Dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, koni, owiec lub kóz, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada - wydany przez kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  5. Inne oświadczenia jeśli są wymagane (np. w przypadku dzierżawy/użytkowania gruntów).

WNIOSEK ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Załączniki:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc w rolnictwie lub rybolowstwie inna niz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie.docx
formularz informacji
 
2. Lista faktur.docx
lista faktur
 
3. oswiadczenie_dot._dzierzawy.pdf
oświadczenie dot. dzierżawy
 
4. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego zuzywanego do produkcji rolnej w 2024 roku..pdf
procedura i warunki ubiegania
 
5. Wzor wniosku.pdf
WZÓR WNIOSKU
Wytworzył:
(2020-03-05)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2019-01-03 14:02:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzeska Anna
(2024-02-13 13:26:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki