Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 090.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Tolkmicko

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki