Budowa placu zabaw przy ul. Świętojańskiej w Tolkmicku złożonego z 10 obiektów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - klik

Ogłoszenie o zamówieniu -  klik 

SIWZ -  do pobrania 

 Załączniki:

 1. załącznik nr A-1 - formularz oferta -  do pobrania  

 2. załącznik nr A-2 - formularz cenowy -  do pobrania 

 3.  załącznik nr A-3 oświadczenie -  do pobrania 

 4. załącznik nr A-4 - oświadczenie - wykluczenie -  do pobrania 

 5. załącznik nr A-5 - zobowiązanie podmiotu -  do pobrania  

 6. załącznik nr A-6 - oświadczenie -  grupa kapitałowa - do pobrania

 7. załącznik nr A-7 - oświadczenie w zakresie art. 25 -  do pobrania 
 8. załącznik nr A-8 - wykaz robót -  do pobrania 

 9. załącznik nr A-9 - wykaz osób -  d o pobrania 

 10. załącznik nr A-10 - wzór umowy - do pobrania

 11. załącznik nr B-1 - projekt budowlany - dokument nr 1, dokument nr 2, dokument nr 3, dokument nr 4

 12. załącznik nr B-2 - przedmiar robót - do pobrania

 13. załącznik nr B-3 - dokument nr 1, dokument nr 2, dokument nr 3, dokument nr 4, dokument nr 5, dokument nr 6, dokument nr 7

UWAGA! Załączniki graficzne (z rozszerzeniem .dwg format AutoCAD) możliwe do otworzenia za pomocą DWG TrueView (bezpłatna przeglądarka udostępniona na stronie producenta) - klik

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku nawiązując do zapytań z dnia 24 maja 2018 roku:

"Prosimy o wyjaśnienie poniższych zapytań do postępowania ogłoszonego 2018-05-16 r. - Ogłoszenie nr 559116-N-2018:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę bezpiecznej nawierzchni z zaproponowanych w projekcie płyt systemu SBR/EDPM na wylewane nawierzchnie bezpieczne wykonywane z wykorzystaniem granulatu SBR i kolorowego granulatu EPDM spojonego poliuretanem?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału, w elementach placów zabaw z elementów ze stali na elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo (dotyczy wyposażenia placu zabaw: F, G, H, I?
3. W specyfikacji technicznej wykazano 10 sz.t ławki parkowej, natomiast w projekcie zagospodarowania wrysowano 11 sztuk. Proszę o informację, która wartość jest wiążąca.
4. W specyfikacji technicznej podano szerokość bramy wjazdowej 3 m, na projekcie zagospodarowania jest 5 m. Proszę o informację, która wartość jest wiążąca.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału konstrukcji tablicy informacyjnej i regulaminu placu zabaw z rur stalowych ocynkowanych ogniowo na drewno impregnowane?
6. Kodeks Cywilny nie określa definicji maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego. Prosimy o informację czy wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 2 wzoru umowy, rozliczanie będzie powykonawczo na podstawie kosztorysu powykonawczego.
7. Prosimy o korektę przedmiarów:
a) poz. 1, 2 - Usunięcie humusu - Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania  humusu w ilości ok. 200 m3 z poz. 1 i 2 przedmiaru? Jaką odległość transportu ma uwzględnić Wykonawca w swojej wycenie?
b) poz. 3 - Obrzeża betonowe - Prosimy o korektę przedmiaru z 986,928 mb na 480,328 mb (błąd w ostatniej linii przedmiaru: 2x28, 70x2x5,0 zamiast prawidłowego: 2x28, 70+2x5,0)
c) poz. 4 - Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach - Prosimy o korektę przedmiaru z 115,245 mb na 190 mb.
d) poz. 9 - "Płytki system SBR/EPDM liczone jak chodniki z płyt betonowych 50x50x7" - Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji tej należy wycenić nawierzchnię z płyt chodnikowych 50x50x7. Według Specyfikacji technicznej projekt przewiduje "Chodnik z płyt betonowych gr. 7 cm" (pkt. 1.2.; 2.2. oraz 5.2.3 specyfikacji technicznej)
e) poz. 10 - Nakładka na krawężnik - prosimy o korektę przedmiaru. Według Specyfikacji technicznej (pkt 5.2.3) nakładki z granulatu gumowego SBR/EPDM występują jedynie na obrzeżach wokół stref bezpieczeństwa placu zabaw, nie na obrzeżach chodników betonowych.
f) poz. 11 - podsypki placu zabaw - w przedmiarze brak nakładów na wykonanie nawierzchni syntetycznej w rejonie stref bezpieczeństwa placu zabaw. Pozycja 11 zawiera jedynie podsypki piaskowe pod te powierzchnie. Prosimy więc o uzupełnienie przedmiarów o pozycję 11a - Nawierzchnie bezpieczne SBR/EPDM stref bezpieczeństwa placu zabaw.
g) poz. 17, 18 - Cokoły betonowe z fundamentami w ilości 235,32 mb - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cokołów wylewanych na mokro na cokoły prefabrykowane? (alternatywnie: czy rezygnuje z nich całkowicie, pozostawiając montaż na słupkach stalowych betonowanych w gruncie?)"

udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. TAK - wyrażamy zgodę.
Ad. 2. NIE - wyrażany zgody.
Ad. 3. POWINNO być 11 sztuk.
Ad. 4. SZEROKOŚĆ bramy - 5 m.
Ad. 5. TAK - wyrażamy zgodę.
Ad. 6. Umowa zostanie podpisana jako ryczałtowa. Niezależnie od tego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania kosztorysu powykonawczego.
Ad. 7a. Wskaże - odległości do 1 km.
Ad. 7b. TAK - powinno być "480,328 mb".
Ad. 7c. TAK - powinno być "190 mb".
Ad. 7d. TAK - wyrażamy zgodę na kostkę betonową, brukową koloru żółtego.
Ad. 7e. Można pominąć na obrzeżach chodników betonowych nakładki z granulatu gumowego.
Ad. 7f. Strefa bezpieczeństwa musi posiadać nawierzchnię syntetyczną.
Ad. 7g. TAK - wyrażamy zgodę na zmianę cokołów wylewanych na mokro na prefabrykowane.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Świetojańskiej w Tolkmicku złożonego z 10 obiektów"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 850 KB
Wytworzył:
Stanisław Majchrzyk
(2018-06-01)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-06-01 12:16:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 723 KB
Wytworzył:
Stanisław Majchrzyk
(2018-06-11)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-06-11 12:54:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Joanna Kurszewska
(2018-05-16)
Udostępnił:
Kurszewska Joanna
(2018-05-16 15:22:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2018-06-25 08:26:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki