Zarządzenia finansowe

 

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016 r.

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2015 roku.

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 14a/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2016 roku, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3.

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 31 maja 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko.

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016., załącznik Nr 1, Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, Objaśnienia

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 19A/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2016 roku, załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3.

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tolkmicko, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, załącznik,

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, Załącznik Nr 1, Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Tolkmicko na 2017 rok

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 30 września 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 30 września 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia

Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2016 r., Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3.

Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 31 października o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Objaśnienia.

Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 31 października w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Uzasadnienie.

Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Tolkmicko na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej, Plan dochodów gminy na 2017 r., Plan wydatków gminy na 2017 r., Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko

Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Objaśnienia

Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016, Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tolkmicko, Objaśnienia

Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, Uzasadnienie

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2018-04-17)
Udostępnił:
Kowalska Milena
(2018-04-17 15:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2018-04-18 08:26:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki