Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku

Ogłoszenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - klik

SIWZ - pobierz

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr A-1 - Formularz oferta - pobierz

Załącznik Nr A-2 - Formularz cenowy - pobierz

Załącznik Nr A-3 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik Nr A-4 - Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - pobierz

Załącznik Nr A-5 - Zobowiązanie podmiotu - pobierz

Załącznik Nr A-6 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr A-7 - Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - pobierz

Załącznik Nr A-8 - Wykaz robót - pobierz

Załącznik Nr A-9 - Wykaz osób - pobierz

Załącznik Nr A-10 - Wzór umowy - pobierz

Załącznik Nr B-1 - Szczegółowe wytyczne realizacji usług towarzyszących robotom budowlanym - pobierz

Załącznik Nr B-2.1 - Projekt budowlany "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna, architektura i konstrukcja

opis: okładka projektu, projekt budowlany str. tyt, klauzula sprawdzającego, PZT str. tyt, PZT opis, PAB str. tyt., PAB opis, BIOZ str. tyt. +opis.

profil podłużny: ul. Młyńska

przekroje konstrukcyjne: dojście do kompleksu boisk ORLIK, łącznik pomiędzy ul. Krzywą a ul. Szkolną, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 1, schody zewnętrzne do kompleksu boisk ORLIK 2, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta, ul. Mazurska, ul. Młyńska w ul.Słupecką 1, ul. Młyńska w ul. Słupecką 2, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Zawiszy w ul. Krzywą

przekroje poprzeczne: łącznik, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska, ul. Kręta 1, ul. Kręta 2, ul. Kręta 3, ul. Mazurska, ul. Młyńska, ul. Nadrzeczna, ul. Polna, ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Rybacka, ul. Szpitalna, ul. Zawiszy - Krzywa

PSW: dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska w ul. Nadrzeczną, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo - jezdny, ul. Mazurska - ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą

PZT: plan orientacyjny do projektu, dojście do kompleksu boisk ORLIK, ul. Ceramiczna, ul. Jagiellońska_ul. Nadrzeczna, ul. Kręta 1-2-3 ul. Rybacka ciąg pieszo-jezdny, ul. Mazurska_ul. Rybacka, ul. Młyńska w ul. Słupecką, ul. Młyńska, ul. Polna, ul. Zawiszy w ul. Krzywą

SST Tolkmicko - pobierz

Załącznik Nr B-2.1.1. - Aneks do projektu budowlanego - ul. Nadrzeczna - pobierz

Załącznik Nr B-2.1.2. - Aneks do projektu budowlanego - ul. Słupecka - pobierz

Załącznik Nr B-2.2 - Projekt budowlany "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi: rys. 1.1., rys. 1.2, rys. 1.3, rys. 1.4, rys. 1.5, rys. 1.6, rys. 1.7, rys. 1.8, rys. 1.9, rys. 1.10, Specyfikacja Tolkmicko  przebudowa, Tolkmicko kosztorys ofertowy, Tolkmicko projekt kolizje I i II etap

Załącznik Nr B-2.3 - Projekt budowlano - wykonawczy "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" - pobierz

Załącznik Nr B-2.4 - Projekt wykonawczy "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku - projekt budowlany, SST

Załącznik Nr B-2.5 - Remont konstrukcji oporowej w Tolkmicku przy ul. Słupeckiej dz. nr 105/2 - pobierz

Załącznik Nr B-2.6 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: drogowa - pobierz

Załącznik Nr B-2.7 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: sanitarna - pobierz

Załącznik Nr B-2.8 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: elektryczna - pobierz

Załącznik Nr B-.2.9 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" branża: telekomunikacyjna - pobierz

Załącznik Nr B-2.10 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Włączenie ulicy Nadrzecznej do drogi powiatowej - ul. Świętojańskiej - pobierz

Załącznik Nr B-2.11 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Włączenie ulicy Słupeckiej do drogi powiatowej - ul. Świętojańskiej - pobierz

Załącznik Nr B-2.12 - Przedmiar robót "Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku" Remont konstrukcji oporowej ul. Słupecka branża: budowlana - pobierz

Wytworzył:
Kurszewska Joanna
(2017-12-20)
Udostępnił:
Kurszewska Joanna
(2017-12-20 13:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurszewska Joanna
(2017-12-20 14:22:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki