MPZP Tolkmicko

Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz - do pobrania

Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tolkmicko - do pobrania

Uchwała Nr LVIII/411/18 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz - do pobrania

Uchwała Nr LVII/406/18 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz - do pobrania   - Straciła moc obowiązywania                      

Uchwała Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz - do pobrania

Wykaz uwag I - do pobrania

Wykaz uwag II - do pobrania

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego Miasto Tolkmicko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - do pobrania

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Rogowska Marta
(2015-09-21 13:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2019-07-24 12:11:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki