Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego

Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego

w Warszawie

 

siedziba:  Urząd Dzielnicy Targówek Miasto Stołeczne Warszawy

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa 

tel. 22 44-38-522, 22 44-38-523

adres: j.krajewska@targowek.waw.pl, asuchoderska@targowek.waw.pl

 

Celem Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego w Warszawie jest:

  1. inicjowanie i realizacja na swoim terenie nowatorskich projektów ukierunkowanych na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych  i poprawy jakości życia jego mieszkańców poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Gminy Milejewo, Miasta i Gminy Młynary, Miasta i Gminy Tolkmicko,

  2. aktywizowanie ludności wiejskiej,

  3. realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju,

  4. promocję obszarów wiejskich położonych w gminach wchodzących w skład LGD,

  5. tworzenie i zawiązywanie partnerstwa na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 

Uchwały:

  1. Nr XXXI/227/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tolkmicko do Stowarzyszenia  Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego w Warszawie - do pobrania 

  2. Statut Stowarzyszenia szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego w Warszawie (projekt - wersja wstępna) - do pobrania,

  3. Folder Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego - do pobrania.   

 

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2013-09-12 09:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Małysko-Dudek Maria
(2013-09-25 08:07:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki