Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięciaWymagane dokumenty:

Wniosek - do pobrania

Karta informacyjna

Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.


Opłaty:

Opłata skarbowa:

  1. od wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  -  205,00 złotych

  2. od przeniesienia decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach- 105,00 złotych


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku pok. Nr 5 (parter)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. Niezwłocznie, po zajęciu stanowiska przez organy wymienione w Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  2. Decyzja – ustalenie  środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Tolkmicka w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Podinspektor ds. obsługi gminnych lokali komunalnych, wydawania decyzji środowiskowych -  pok. 5, tel. 231-61-21 wew. 17.

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2020-02-04)
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2013-01-08 11:03:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalska Milena
(2020-02-04 12:28:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki