Stowarzyszenie Żuławy

 

Stowarzyszenie Żuławy

 

 

 

siedziba: ul. Sikorskiego 23, 82 - 100 Nowy Dwór Gdański 

tel. 55  247 36 71 wew. 56

fax: 55 247 36 70

adres: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl

www. stowarzyszeniezulawy.org.pl 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich dobytku przed powodzią i innymi zagrożeniami,

 2. podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty Wisły,

 3. tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystanie walorów agroekologicznych Żuław delty Wisły,

 4. działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie tożsamości historycznej Żuław delty Wisły,

 5. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,

 6. promocja Żuław delty Wisły jako obszaru o unikatowych walorach turystycznych,

 7. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Żuław delty Wisły,

 8. rozwój obszarów wiejskich Żuław delty Wisły,

 9. zmniejszenie bezrobocia na terenie Żuław delty Wisły,

 10. podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław delty Wisły,

 11. podniesienie poziomu kultury i oświaty na terenie Żuław delty Wisły,

 12. zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej,

 13. przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską.

 

Uchwały:

 1. Nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tolkmicko do Stowarzyszenia Żuławy - do pobrania

 2. Nr XXXXI/226/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 31  stycznia 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Tolkmicko ze Stowarzyszenia "Żuławy" - do pobrania,

 3. Statut Stowarzyszenia Żuławy - do pobrania
   

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Małysko-Dudek Maria
(2012-05-24 13:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Małysko-Dudek Maria
(2013-09-12 09:40:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki