Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach przeciwdziałania skutkom finansowym COVID-19