Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
Herb Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Wtorek 16.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Radni Rady Miejskiej w Tolkmicku

 Kadencja 2014 - 2018

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej - dr Magdalena Dalman

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej Misztal

 

Radni:

1.

Banaszewska - Nowak Jadwiga

2.

Grzebiela Jolanta

3.

Kessler Zbigniew

4.

Konwent Katarzyna

5.

Kryger Dorota

6.

Osmański Andrzej

7.

Pokropska Wiesława

8.

Rywelska Iwona

9.

Rzepnicki Zygmunt

10.

Sępka Mirosław

11.

Siedlar Tomasz

12.

Szempliński Mariusz

13.

Śledź Joanna

 

 

Składy osobowe Komisji  Rady Miejskiej w Tolkmicku kadencja 2014-2018:

 

Komisja Rewizyjna:

1) Mariusz Szempliński  - Przewodniczący Komisji

2) Zbigniew Kessler - Zastępca Przewodniczącego

3) Mirosław Sępka - członek komisji                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Zadania Komisji:

 1. Kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy, jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych gminy.

 2. Opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 3. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:

 • przestrzeganie prawa,

 • przestrzeganie Statutu Miasta, jednostek pomocniczych i gminnych jednostek organizacyjnych,

 • realizacja budżetu gminy,

 • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,

 • realizacja uchwał Rady Miasta.

    
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów:

1) Zygmunt Rzepnicki - Przewodniczący Komisji

2) Wiesława Pokropska - Zastępca Przewodniczącego

3) Jolanta Grzebiela - członek komisji

4) Jadwiga Banaszewska - Nowak - członek komisji

 

Zadania Komisji:

 1. Opiniuje projekt budżetu i jego wykonanie,

 2. Opiniuje zmiany budżetu,

 3. Czuwa nad gospodarką finansową gminy.

 

Komisja Oświaty, Turystyki i Promocji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych:

1)  Katarzyna Konwent- Przewodniczący Komisji

2) Dorota Kryger - Zastępca Przewodniczącego

3) Tomasz Siedlar - członek komisji

4) Mirosław Sępka - członek komisji

5) Mariusz Szempliński - członek komisji

 

Zadania Komisji:

 

 1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu miasta.

 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju miasta.

 3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.

 4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Burmistrza.

 5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.

 6. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).

 7. Wyrażanie opinii w sprawach oświat.

 8. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia.

 9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez).

 10. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych.

 11. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w mieście (stan obiektów, organizacja pracy, upowszechnianie kultury).

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Komunikacji, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa, Ekologii i Rozwoju Gospodarczego:

1) Iwona Rywelska - Przewodnicząca Komisji

2) Joanna Śledź - Zastępca Przewodniczącej

3) Andrzej Osmański - członek komisji

 

Zadania Komisji:

 1. Opiniuje projekt budżetu i sprawozdanie z wykonania zadań rocznych 

 2. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń 

 3. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Burmistrza

 4. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.   

 5. Ocena funkcjonowania zakładów: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz wodno - ściekowej (stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy).

 6. Wyrażanie opinii w sprawach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 7. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie  gospodarki komunalnej, wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego.

 8. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego.

 9. Współudział przy opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Tolkmicko

Wytworzył:
Milena Kowalska
Udostępnił:
Maria Małysko-Dudek
(2011-01-31 10:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Milena Kowalska
(2018-07-17 14:55:29)
 
 
ilość odwiedzin: 2053656

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X