☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
Grafika zawierająca herb Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminyWymagane dokumenty:

  1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie - do pobrania.

  2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.


Opłaty: nie pobiera się opłaty skarbowej


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 700 do godziny 1500, środa 700 do godziny 1600 i piątek od godziny 0700 do godziny 1400.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

  1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy  ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.

  2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Marta Rogowska

e - mail: nieruchomosci@tolkmicko.pl

tel. 55 231-61-21 wew. 16

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

  2. Art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

  3. Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Tolkmicka z dnia 02 stycznia 2014 r.  w sprawie ustanowienia czynszu dzierżawnego dla gruntów mienia komunalnego - do pobrania

 

Wytworzył:
Milena Kowalska
(2020-03-12)
Udostępnił:
Maria Małysko-Dudek
(2003-07-01 09:26:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Milena Kowalska
(2020-03-12 10:18:58)

 
 
liczba odwiedzin: 3008420

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X