Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
Herb Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Niedziela 18.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O NABORZE oraz

ODNOWIENIU rekomendacji MPR

Organizatorzy Systemu Rekomendacji

 

zapraszają:

 1. OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
 2. ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
 3. OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
 4. INFORMACJE TURYSTYCZNE;
 5. POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy)

do zgłoszenia udziału

w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo

oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR

 

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy
z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także
w przypadku województwa:

 

Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2017 r.

Termin zakończenia naboru: 31 stycznia 2018 r.

 

 

Termin zakończenia naboru uznaje się za zachowany, jeżeli wersja elektroniczna formularza zostanie wysłana na wskazany w ogłoszeniu adres
e-mail do dnia 31 stycznia 2018 roku, natomiast wersja papierowa formularza zgłoszenia musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do  7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:

 • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
 • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
  (zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
 • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  (decyduje data wysłania zgłoszenia);
 • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany
w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej weryfikacja następować będzie zgodnie "Regulaminem współpracy". 

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy
w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji odpowiedniego w danym województwie. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu
o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

 

Organizatorem Systemu Rekomendacji w poszczególnych województwach są:

Województwo Warmińsko - Mazurskie- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Osoby odpowiedzialne za nabór:

Anna Jaroszuk –  tel. kontaktowy 89 521 69 00

Agnieszka Klucznik-Edriouch –  tel. kontaktowy  89 521 69 13

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać  listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki i Sportu, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn. 

 

Pełna dokumentacja dot. naboru znajduje się na stronach: www.greenvelo.pl; www.warmia.mazury.pl

 

Wytworzył:
Kurszewska Joanna
(2018-01-12)
Udostępnił:
Joanna Kurszewska
(2018-01-12 07:40:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Kurszewska
(2018-01-12 07:42:01)
 
 
ilość odwiedzin: 1882872

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X