Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
Herb Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Niedziela 18.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

O B W I E S Z C Z E N I E o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia.

Tolkmicko, dnia 08.09.2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia


 

     Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm./ oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r., w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działek Nr 246/6 o pow.0,5057 ha, 246/1 o pow. 0,1391 ha, 246/2 o pow.0,1669 ha, 246/3 o pow.0,1663 ha, 246/4 o pow.0,1582 ha, 246/5 o pow.0,0819 obręb Suchacz. Karta taka jest niezbędna do wydania decyzji Wojewody w sprawie nabycia przez Gminę Tolkmicko prawa własności przedmiotowej działki.

    Zgodnie z art. 17 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy karta inwentaryzacyjna wraz z załącznikami zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w/w terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VII/45/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r .

    Karta inwentaryzacyjna oraz dołączona do niej dokumentacja geodezyjno- prawna są do wglądu w referacie gospodarki nieruchomościami pokój nr 6 Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku ul. Plac Wolności 3.

   Obwieszczenie zostanie opublikowane na stronie internetowej http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

 

/ Burmistrz Tolkmicka /

 


Tolkmicko, dnia 07.05.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia

 

          Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U.Nr 32, poz. 191 z 1990 r z późn. zm./ oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego sporządzono kartę inwentaryzacyjną  dla działki Nr 60, obręb Kamionek Wielki. Karta taka jest niezbędna do wydania decyzji Wojewody w sprawie nabycia przez Gminę Tolkmicko prawa własności przedmiotowej działki. Zgodnie z art. 17 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy karta inwentaryzacyjna wraz z załącznikami zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni. Osoby , których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w /w terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr VII/45/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Karta inwentaryzacyjna oraz dołączona do niej dokumentacja geodezyjno- prawna są do wglądu w na stanowisku  d/s gospodarki nieruchomościami pokój Nr 6 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku  ul. Plac Wolności 3. Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej  jest opublikowane na stronie internetowej  http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl

Burmistrz Tolkmicka

/-/Andrzej Lemanowicz

Wytworzył:
Udostępnił:
Maria Małysko-Dudek
(2015-09-10 08:33:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Maria Małysko-Dudek
(2015-09-11 08:15:18)
 
 
ilość odwiedzin: 1882965

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X