Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
Herb Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

Niedziela 18.03.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne

 

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu:

 

I. Finanse i budżet:

 1. ustawa z dnia z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.,) - do pobrania,

 2. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.)- do pobrania,

 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)- do pobrania,

 4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 413 ze zm.) - do pobrania,

 5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.) - do pobrania,

 6. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2008 r., nr 23, poz. 135) - do pobrania,

 7. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119) - do pobrania,

 8. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) - do pobrania,

 9. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 289)  - do pobrania.

II. Inne akty prawne: 

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r., nr 207, poz. 1293 ze zm.)- do pobrania,

 2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.  782 ze zm.)- do pobrania,

 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)- do pobrania,

 4. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.)- do pobrania,

 5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z  2001 r., nr 137, poz. 1543)- do pobrania

 6. Rozdział VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku - do pobrania.

III. Kompetencje:

 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)- do pobrania.

IV. Podatki i opłaty:

 1. ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.)- do pobrania,

 2. ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)- do pobrania,

 3. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)- do pobrania,

 4. ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 752 ze zm.)- do pobrania,

 5. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.)- do pobrania,

 6. ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)- do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Małysko-Dudek
Udostępnił:
Maria Małysko-Dudek
(2013-09-11 09:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Maria Małysko-Dudek
(2015-08-14 13:46:16)
 
 
ilość odwiedzin: 1901521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X